Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ &ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
1 Θαλαλαίος Αναστάσιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2331043073   20-1-2016
2 Καραμιχαηλίδου Μαρία ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     20-1-2016
3 Κουρέλα Μαρία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     20-1-2016
4 Λουκίδου Θεοδοσία ΤΑΜΙΑΣ     20-1-2016
5 Μαργαρίτη Δέσποινα ΜΕΛΟΣ     20-1-2016